TIN TỨC

Xây dựng chính phủ điện tử và nâng cao ứng dụng CNTT của Tổng cục ĐBVN

15:48 05/03/2019

Chiều 15/11, tại trụ sở Tổng cục ĐBVN, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp về kế hoạch xây dựng chính phủ điện tử và nâng cao ứng dụng CNTT của Tổng cục ĐBVN. Tham dự cuộc họp về phía Tổng cục ĐBVN có Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng và Lãnh đạo các Vụ, đơn vị.

 

Thực hiện Quyết định số 2113/QĐ-BGTVT ngày 28/9/2018 của Bộ GTVT về việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ GTVT; Văn bản số 11595/BGTVT-TTCNTT ngày 15/10/2018 của Bộ BGTVT về việc nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử của Bộ GTVT; Văn bản số 12773/BGTVT-TTCNTT ngày 09/11/2018 của Bộ GTVT về việc xây dựng kế hoạch triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ GTVT; Tổng cục ĐBVN đang tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai Chính phủ điện tử tại Tổng cục trên các lĩnh vực: Xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung; xây dựng các hệ thống phục vụ cải cách hành chính; xây dựng các hệ thống nghiệp vụ chuyên ngành; xây dựng hạ tầng kỹ thuật CNTT và an toàn thông tin. Bên cạnh đó, Tổng cục ĐBVN đã thành lập ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng do Tổng cục trưởng làm trưởng ban, hàng năm, ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của trong đó xác định rõ các nội dung cần triển khai trong năm.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ KHCN, MT&HTQT Nguyễn Viết Thanh, hệ thống CNTT của Tổng cục ĐBVN cơ bản đáp ứng các yêu cầu xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ GTVT. Tuy nhiên, hiện nay chưa có các quy định, hướng dẫn việc kết nối, phạm vi, mức độ và phương thức chia sẻ thông tin khi xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung; bên cạnh đó, khi triển khai xây dựng chính phủ điện tử cần phải đầu tư, nâng cấp hạ tầng CNTT và hệ thống bảo mật an ninh thông tin,..do đó cần phải có nguồn lực kinh phí để thực hiện.

Toàn cảnh buổi họp tại trụ sở Tổng cục ĐBVN chiều ngày 15/11

Báo cáo tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ KHCN,MT&HTQT Tô Nam Toàn cho biết, về kế hoạch xây dựng chính phủ điện tử và nâng cao ứng dụng CNTT, Tổng cục ĐBVN đang hoàn thiện các Hệ thống cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung kết cấu hạ tầng giao thông như: Hệ thống quản lý tài sản đường bộ VRAMP; Hệ thống quản lý tài sản đường địa phương LRAMP; Hệ thống quản lý mặt đường PMS; Hệ thống quản lý Cầu (bao gồm quản lý cầu quốc lộ VBMS, quản lý cầu địa phương LBMS; quản lý CSDL quan trắc cầu dây văng SHMS).

Về xây dựng các hệ thống phục vụ cải cách hành chính: Tổng cục ĐBVN đã phối hợp với Trung tâm CNTT để cung cấp 65 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực vận tải quốc tế trên cổng dịch vụ hành chính công theo cơ chế một cửa quốc gia; Đã triển khai 01 dịch vụ công mức độ 3 (cấp đổi GPLX) và 63 dịch vụ công mức độ 4 (trong đó 62 DVC về lĩnh vực vận tải trên trang dichvucong.mt.gov.vn và 01 DVC đổi GPLX quốc tế tại trang gplx.vn).

Tổng cục ĐBVN cũng đang phối hợp với Trung tâm CNTT để cung cấp 02 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu) và 02 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (Chấp thuận và gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu) trong năm 2018-2019 theo Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ, Tổng cục ĐBVN đã và đang xây dựng các hệ thống nghiệp vụ chuyên ngành như: Hệ thống Giám sát hành trình phương tiện vận tải đường bộ; Hệ thống quản lý giấy phép lái xe; Hệ thống kiểm soát tải trọng xe; Hệ thống thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tự động không dừng; Hệ thống quản lý giám sát, khai thác dữ liệu thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ; Hệ thống quản lý tài sản công vụ; Hệ thống quản lý vốn;..

Bên cạnh đó, các hệ thống nghiệp vụ hành chính cũng được Tổng Cục đã xây dựng như Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành công việc; Hệ thống quản lý hồ sơ số hóa; Hệ thống quản lý nhân sự.

Về kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN được xếp loại tổng thể thứ 02/07 đơn vị trực thuộc Bộ. Bên cạnh những mặt mạnh về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cơ chế chính sách, nhân lực CNTT thì vẫn còn các tồn tại hạn chế về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cổng thông tin điện tử website.

Trong giai đoạn 2018 – 2020, Tổng cục ĐBVN dự kiến sẽ triển khai một số nội dung về xây dựng hệ thống thông tin quản lý điều hành tập trung của Tổng cục Đường Bộ Việt Nam; Xây dựng hệ thống thông tin quản lý điều hành tập trung của Tổng cục ĐBVN; Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc kết nối với hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc Bộ GTVT; Xây dựng các hệ thống nghiệp vụ chuyên ngành đường bộ; Nâng cấp hạ tầng CNTT đảm bảo kết nối chia sẻ dữ liệu dùng chung với hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ GTVT; Thực hiện đánh giá, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng cho các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng cục ĐBVN bảo đảm thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ GTVT.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện cho biết, trong những năm qua, Tổng cục ĐBVN đã tập trung đẩy mạnh xây dựng các hệ thống ứng dụng CNTT chuyên ngành đường bộ như hệ thống quản lý tài sản đường bộ RAMPS, hệ thống quản lý mặt đường PMS, quản lý cầu BMS, hệ thống GSHT, cấp đổi GPLX,..tiến tới tự động hóa trong việc khảo sát thu thập tài sản đường bộ, lập kế hoạch bảo trì đường bộ,. trong công tác cải cách hành chính, bên cạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến, Tổng cục đã triển khai mới hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc chủ yếu trên môi trường điện tử đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng hệ thống cấp đổi giấy phép lái xe,..Bên cạnh đó, để triển khai Chính phủ điện tử tại Tổng cục ĐBVN, Tổng Cục trưởng cũng kiến nghị các Vụ, Trung tâm CNTT Bộ GTVT sớm xây dựng quy chế phối hợp quản lý, vận hành hệ thống CNTT; quy định về sử dụng, chia sẻ dữ liệu dùng chung thuộc kiến trúc chính phủ điện tử; đồng thời Bộ GTVT quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện việc nâng cấp các hệ thống cơ sở dữ liệu xây dựng Chính phủ điện tử tại Tổng cục ĐBVN.

 

Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện phát biểu tại buổi họp.

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông ghi nhận những nỗ lực trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng cục ĐBVN  thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu Tổng cục cần phát huy thế mạnh sẵn có, cần khắc phục khó khăn, vận dụng sáng tạo nhưng phải đúng quy định, xác định nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên, rà soát sắp xếp lại dữ liệu, đề xuất danh mục đầu mối, số hóa, tạo cơ sở dữ liệu dùng chung theo phân cấp quản lý và bảo mật an toàn thông tin; phối hợp với các Vụ tham mưu và Trung tâm CNTT của Bộ sớm hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý, chia sẻ dữ liệu, vận hành hệ thống CNTT; tăng cường ứng dụng CNTT trong thời đại công nghiệp 4.0 vào công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu về nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử của Bộ GTVT.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.