TIN TỨC

Điều chỉnh các vị trí mở dải phân cách giữa QL.1 đoạn qua tỉnh Đồng Nai

15:58 05/03/2019

Ngày 25/5/2015, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 2535 /TCĐBVN-ATGT về việc điều chỉnh các vị trí mở dải phân cách giữa QL.1 đoạn qua tỉnh Đồng Nai.

 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhận được văn bản số 62/BATGT ngày 15/4/2015 của Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai v/v "tiếp tục kiến nghị các vị trí đóng, mở dải phân cách giữa trên tuyến QL1, địa bàn tỉnh Đồng Nai" và văn bản số 1054/CQLĐB IV-ATGT ngày 14/4/2015 của Cục QLĐB IV v/v "báo cáo kết quả kiểm tra đề xuất xử lý các vị trí đóng, mở DPC giữa trên QL1 đoạn dự án BOT qua địa phận Đồng Nai";

Sau khi nghiên cứu, xem xét, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận điều chỉnh các vị trí đóng, mở dải phân cách giữa đã được Ban ATGT tỉnh Đồng Nai, Cục QLĐB IV và các đơn vị có liên quan thống nhất đề xuất; cụ thể như sau:

1/ Mở dải phân cách giữ tại Km1817+750 ( đường vào khu dân cư, Trung tâm văn hóa và Giáo xứ Cẩm Tân)

2/ Tăng chiều rộng điểm mở tại Km1822+100 do có nhiều xe Contener ra vào (đường vào khu công nghiệp Suối Tre) và có kết hợp đèn điều khiển giao thông.

3/ Mở dải phân cách giữa tại Km1824+340  (đường vào Bệnh viện Đa khoa Thị xã Long Khánh).

4/ Mở dải phân cách giữa tại Km1824+650  (đường vào Bệnh viện Suối Tre).

5/ Đóng dải phân cách giữa tại Km1824+375.

6/ Mở dải phân cách giữ tại Km1849+700.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban ATGT lựa chọn đơn vị Tư vấn thiết kế và tổ chức giao thông tại các vị trí điều chỉnh đóng, mở dải phân cách giữa và bố trí nguồn vốn đề thực hiện. 

Đồng thời, Tổng cục Đường bộ giao Cục QLĐB IV phối hợp chặt chẽ với Ban ATGT tỉnh Đồng Nai và các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện đóng, mở dải phân cách và trong quá trình khai thác, đảm bảo giao thông luôn lan toàn, thông suốt.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN